Trang nhất 10.02.2011 22:36

Tra theo mã học sinh, mã lớp hoặc họ tên. Ví dụ: 10C01 hoặc 10C0109 (Học sinh lớp 10C1 số hiệu 09) hoặc Dung.


Họ Và Tên     MHS hoặc Mã Lớp